Galleri 54

4 May - 22 May 2007

Gothenburg, Sweden

Konstnärerna Bjørn Bjarre, Paul Dring, Ulf Carlsson, Terje Nicolaisen och Martin Skauen har en klubb. En teckningsklubb. Om jag fattat saken rätt, så träffas de och tecknar utan vare sig gemensamt tema eller syfte. Nu är väggarna på Galleri 54 tapetserade med ett urval exempel i A4-format i olika färger. Det handlar alltså om män som gör saker tillsammans 2007 utan att framhäva vem som gjort vad.

Bilderna behandlar ofta något samtida fenomen, inte sällan ironiskt. Den som vill kan säkert leta fram en berättelse om en samtida fantasimachoattityd. Men klubbkonceptet gör ändå att jag mest undrar vad de snackar om och hur de snackar på deras möten.

Fredrik Svensk, Göteborgsposten, 19 May 2007

 

The artists Bjørn Bjarre, Paul Dring, Ulf Carlsson, Terje Nicolaisen and Martin Skauen have a club. A drawing club. If I'm correct, they meet and draw without common theme or purpose. Now the walls of Gallery 54 are filled with a selection of work in A4 format in different colours. It is therefore about men who do things together in 2007 without emphasizing who did what.

The pictures often deal with contemporary phenomena, not seldom ironic. Anyone who wants to can safely look for a story about contemporary fantasy imagery. But the club concept still makes me wonder what they are talking about and how they are talking about their meetings.

Fredrik Svensk, Göteborgsposten, 19 May 2007